Strona główna   Urządzenia   Kontakt   Samson na świecie

 
  line-blue
       

Pneumatyczne i elektryczne urządzenia pomiarowe i regulacyjne

   
 

 

    line-yellow

Karty katalogowe

Instrukcje montażu i obsługi

Przetworniki pomiarowe i sygnału

 
  line-yellow
  Karty katalogowe    
  line-yellow
 
  Karta zbiorcza: System 6000
Przetworniki elektropneumatyczne
zawory proporcjonalne), regulatory elektroniczne

[PL]
  T 6000
 
  Elektryczny przetwornik pomiarowy nadciśnienia
i ciśnienia absolutnego, typ 6051

[DE] [EN]
  T 6051
 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 6111
sygnałów prądu stałego

[PL]
  T 6111
Rysunki wymiarowe
 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 6116
sygnałów prądu stałego

[DE] [EN]
  T 6116
Rysunki wymiarowe
 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 6126
sygnałów prądu stałego

[DE] [EN]
  T 6126
Rysunki wymiarowe
 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 6127
sygnałów prądu stałego

[DE] [EN]
  T 6127
Rysunki wymiarowe
 
  Elektropneumatyczne przetworniki p/i typu 6132
sygnałów pneumatycznych

[PL]
  T 6132
Rysunki wymiarowe
 
  Elektropneumatyczne przetworniki p/p typu 6124
sygnałów pneumatycznych

[PL]
  T 6134
Rysunki wymiarowe
 
  Moduł interfejsu AS TROVIS 6150
[DE] [EN]
  T 6150
Rysunki wymiarowe
 
  Moduł u/i TROVIS 6151
[DE] [EN]
  T 6151
Rysunki wymiarowe
 
  Przetwornik elektropneumatyczny firmy SAMSOMATIC
sygnałów stałoprądowych
przetwornik i/p typu 3913-0001

[DE] [EN]
  T 3913
 
  Karta zbiorcza: Seria 420 - Pneumatyczny system regulacyjny i sterujący
Urządzenia dla pneumatycznych systemów pomiarowych i regulacyjnych
[DE]
  T 7500
 
  Pneumatyczny przetwornik pomiarowy ciśnienia, typ 804-1
[DE] [EN]
  T 7540
Rysunki wymiarowe
 
  Pneumatyczny przetwornik pomiarowy ciśnienia, typ 804-1 z przekaźnikiem ciśnienia
[DE] [EN]
  T 7550
Rysunki wymiarowe
 
  Pneumatyczny kołnierzony przetwornik pomiarowy ciśnienia, typ 814
[DE] [EN]
  T 7554
Rysunki wymiarowe
 
  Pneumatyczny przetwornik pomiarowy ciśnienia, typ 817
[DE]
  T 7556
Rysunki wymiarowe
 
  Pneumatyczne przetworniki pomiarowe temperatury, typ 812-1
Czujnik zamontowany na stałe lub czujnik z kapilarą
[DE] [EN]
  T 7575
Rysunki wymiarowe
 
  Pneumatyczny nastawnik zdalny typu 759
[PL]
  T 8510
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator ciśnienia typu 4708
[PL]
  T 8546
Rysunki wymiarowe
 
  line-yellow
  Instrukcje montażu i obsługi    
  line-yellow
 
  Elektryczny przetwornik pomiarowy nadciśnienia lub ciśnienia absolutnego, typ 6051
[PL]
  EB 6051

 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 611
[PL]
  EB 6111

 
  Elektropneumatyczny przetwornik i/p typu 6116
sygnałów prądu stałego

[PL]
  EB 6116

 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 6123 przetwornik u/p
sygnałów prądu stałego

[PL]
  EB 6126

 
  Elektropneumatyczne przetworniki i/p typu 6127
sygnałów prądu stałego

[PL]
  EB 6127

 
  Elektropneumatyczne przetworniki p/i typu 6132
sygnałów pneumatycznych

[PL]
  EB 6132

 
  Elektropneumatyczne przetworniki p/i typu 6134
sygnałów pneumatycznych

[PL]
  EB 6134

 
  Moduł interfejsu AS TROVIS 6150
[PL]
  EB 6150

 
  Przetwornik elektropneumatyczny
przetwornik i/p typu 3913-0001

[PL]
  EB 3913

 
  Seria 420
Pneumatyczny system sterujący i regulacyjny

[PL]
  EB 7500

 
  Pneumatyczne przetworniki pomiarowe typu 804-1 (EX), 804-1 ABS
(EX), 804-1 z przekaźnikiem ciśnienia (EX), 814 i 817
[PL]
  EB 7540

 
  Pneumatyczne przetworniki pomiarowe temperatury, typ 812-1
[PL]
  EB 7575

 
  Regulator ciśnienia typu 708
[PL]
  EB 8545

 
  Regulator ciśnienia typu 4708
[PL]
  EB 8546