Strona główna   Urządzenia   Kontakt   Samson na świecie

 
  line-blue
       

Zawory regulacyjne dla instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

   
 

 

    line-red

Karty katalogowe

Instrukcje montażu i obsługi

Zawory regulacyjne

 
  line-red
  Karty katalogowe    
  line-red
 
  Karta zbiorcza: zawory regulacyjne z regulatorem
kombinowanym z siłownkiem skokowym
dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

[DE] [EN]
  T 5700
 
  Karta zbiorcza: zawory regulacyjne
dla ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

[PL]
  T 5800
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3260/5824; typ 3260-4; typ 3260/3374

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3260-1; 3260-7; 3260/2780; 3260/3372
Zawór trójdrodowy typu 3260
[PL]
  T 5861
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3260/3724, 3260/3374

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3260/3371, 3260/3372, 3206-1, 3260-7
Zawór przelotowy typu 3260
[DE] [EN]
  T 5862
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3226/5824; typ 3226/5825

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3226/2780-1; typ 3226/2780-2
Zawór trójdrogowy typu 3226
[PL]
  T 5863
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3222/5827; typ 3222/5827

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3222/2780-1; typ 3222/2780-2
Zawór przelotowy typu 3222
[PL]
  T 5866
Rysunki wymiarowe
 
  Zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym,
typ 3222 N/5857

Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222N,
siłownik elektryczny typu 5856
[PL]
  T 5867
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3213/5827; typ 3214/5827; typ 3214/3374;
typ 3214-4

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3213/2780-1, 3213/2780-2 i 3214/2780-2
Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214
[PL]
  T 5868
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3214/3374 i 3214/3274
Zawór przelotowy z odciążeniem membranowym
typu 3214
[PL]
  T 5868-1
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z funkcją bezpieczeństwa, z atestem typu

typ 3213/5827, 3214/5827, 3214/3374, 3214-4
Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214
[PL]
  T 5869
Rysunki wymiarowe
 
  Zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym
typ 3241/3374; zawór przelotowy typu 3241
Zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym typ 3244/3374; zawór trójdrogowy typu 3244

[PL]
  T 5870
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym z funkcją bezpieczeństwa, z atestem typu
typ 3241-4, typ 3241/3374
[PL]
  T 5871
Rysunki wymiarowe
 
  Zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym
typ 3241-4; zawór przelotowy typu 3241

Zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym
typ 3244-4; zawór trójdrogowy typu 3244
[PL]
  T 5874
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z kombinowanym regulatorem z siłownikiem skokowym
typ 3260/5757, 3260/5724, 3260/5725
zawór trójdrogowy typu 3260
[DE] [EN]
  T 5761
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z kombinowanym regulatorem z siłownikiem skokowym
typ 3226/5757, 3226/5724, 3226/5725
zawór trójdrogowy typu 3226
[DE] [EN]
  T 5763
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z kombinowanym regulatorem z siłownikiem skokowym
typ 3222/5757, 3222/5724, 3222/5725
jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222
[DE] [EN]
  T 5766
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z kombinowanym regulatorem z siłownikiem skokowym
typ 3222N/5757, jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222N
[DE] [EN]
  T 5767
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z kombinowanym regulatorem z siłownikiem skokowym
typ 3213/5757, 3213/5724, 3214/5724
jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3213, nieodciążony ciśnieniowo
jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3214, odciążony ciśnieniowo
[DE] [EN]
  T 5768
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z kombinowanym regulatorem z siłownikiem skokowym
z funkcją bezpieczeństwa, z atestem typu
typ 3213/5725, 3214/5725
jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3213, nieodciążony ciśnieniowo
jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3214, odciążony ciśnieniowo
[DE] [EN]
  T 5769
 
  Program TROVIS-VIEW
[PL]
  T 6661
 
  line-red
  Instrukcje montażu i obsługi    
  line-red
 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z regulatorem kombinowanym z siłownikiem skokowym
typ 3222/5724, 3222/5725, 3222/5757

[PL]
  EB 5766

 
  Siłownik elektryczny typu 5857
[PL]
  EB 5857

 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3260/5824, typ 3260/3374 i typ 3260-4

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3260/2780, typ 3260/3372, typ 3260-1, typ 3260-7
[PL]
  EB 5861

 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3226/5824 i typ 3226/5825

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3226/2780-1 i typ 3266/2780-2
[PL]
  EB 5863

 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3222/5824 i typ 3222/5825

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3222/2780-1 i typ 3222/2780-2
[PL]
  EB 5866

 
  Zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym
typ 3222N/5857

[PL]
  EB 5867

 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3213/5824, typ 3214/5824 i typ 3214-4

Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
z funkcją bezpieczeństwa:
typ 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374, 3214/3274
Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym
typ 3213/2780-1, 3213/2780-2, 3214/2780-2
[PL]
  EB 5868

 
  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
typ 3214/3374, 3214/3274
Membranowy zawór przelotowy typu 3214
[PL]
  EB 5868-1