Strona główna   Urządzenia   Kontakt   Samson na świecie

 
  line-blue
       

Regulatory bezpośredniego działania

   
 

 

    line-green

Karty katalogowe

Instrukcje montażu i obsługi

Regulatory ciśnienia

 
  line-green
  Karty katalogowe    
  line-green
 
  Karta zbiorcza regulatorów bezpośredniego działania
Regulatory ciśnienia ogólnego zastosowania
[PL]
  T 2500
 
  Kryteria doboru regulatorów ciśnienia
[DE] [EN]
  T 2500-1
 
  Uniwersalny reduktor ciśnienia typu 41-23
[PL]
  T 2512
Rysunki wymiarowe
 
  Uniwersalny reduktor ciśnienia typu 41-23
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2513
Rysunki wymiarowe
 
  Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73
[PL]
  T 2517
Rysunki wymiarowe
 
  Universalny regulator upustowy typu 41-73
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2518
Rysunki wymiarowe
 
  Ogranicznik ciśnienia (DB)
z elementem ciśnieniowym typu 2401
[DE] [EN]
  T 2519
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2405
[PL]
  T 2520
 
  Reduktor ciśnienia typu 2406
[PL]
  T 2522
 
  Reduktor ciśnienia typu M 44-2
[DE] [EN]
  T 2530
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator upustowy typu M 44-7
[DE] [EN]
  T 2532
Rysunki wymiarowe
 
  Typ 36-3, odcinający zawór bezpieczeństwa
z reduktorem ciśnienia (SAV)
Typ 36-8, upustowy zawór bezpieczeństwa (SÜV)

z atestem typu TÜV dla wody
[DE] [EN]
  T 2546
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2114/2415
[PL]
  T 2547
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2114/2415
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2548
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator upustowy typu 2422/2424
[PL]
  T 2549
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator upustowy typu 2422/2424
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2550
Rysunki wymiarowe
 
  Odcinajacy zawór bezpieczeństwa (SAV) typu 33-1
z reduktorem ciśnienia, upustowy zawór bezpieczeństwa (SÜV) typu 33-1 i 33-7
[DE] [EN]
  T 2551
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2333 z pomocniczym zaworem sterującym
Regulator upustowy typu 2335 z pomocniczym zaworem sterującym
[PL]
  T 2552
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2333 A z pomocniczym zaworem sterującym
Regulator upustowy typu 2335 A z pomocniczym zaworem sterującym
[PL]
  T 2553
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2333 z pomocniczym zaworem sterującym
Regulator upustowy typu 2335 z pomocniczym zaworem sterującym
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2554
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 50 ES i 50 EM
[DE] [EN]
  T 2555
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 2357-1/6
Regulator upustowy typu 2357-2/7
[PL]
  T 2557
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator wzrostu ciśnienia typu 2357-3
z funkcją bezpieczeństwa i ze zintegrowanym regulatorem upustowym
[PL]
  T 2559
Rysunki wymiarowe
 
  Proportionalny zawór bezpieczeństwa typu 2302
[DE] [EN]
  T 2582
Rysunki wymiarowe
 
  Wyposażenie dodatkowe:
Naczynie wyrównawcze, złączka gwintowana, dyfuzor
[PL]
  T 2595
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 44-2
Odcinający zawór bezpieczeństwa (SAV) typu 44-3 z zabudowanym reduktorem ciśnienia ,
regulator upustowy typu 44-7, upustowy zawór bezpieczeństwa (SÜV) typu 44-8
[PL]
  T 2623
Rysunki wymiarowe
 
  Ogranicznik ciśnienia (DB) typu 243... K/2400 K
Element ciśnieniowy typu 2400 K
[DE] [EN]
  T 2625
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 44-1 B
Regulator upustowy typu 44-6 B
[PL]
  T 2626
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia typu 44-1 B (wersja ANSI)
Regulator upustowy typu 44-6B (wersja ANSI)
[DE] [EN]
  T 2627
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia pary typu 44-0 B
[PL]
  T 2628
 
  Reduktor ciśnienia typu 44-9
Odcinający zawór bezpieczeństwa z wbudowanym reduktorem ciśnienia
z atstem TÜV dla wody
[DE] [EN]
  T 2630
 
  Regulator upustowy typu 44-4
upustowy zawór bezpieczeństwa
z atstem TÜV dla wody
[DE] [EN]
  T 2632
 
  Regulator ciśnienia bezpośredniego działania serii 44
Typ 44-7: regulator upustowy
Typ 44-8: upustowy zawór bezpieczeństwa
[PL]
  T 2732
 
  Reduktory ciśnienia
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

typ 2371-11
[DE] [EN]
  T 2640
 
  Regulatory upustowe
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

typ 2371-00 pnaumatyczną nastawą wartości zadanej
typ 2371-01 z mechaniczną nastawą wartości zadanej
[DE] [EN]
  T 2642
 
  Zawory typu 2114, 2422, 2423 w wykonaniu z membraną
jako odciążone ciśnieniowo jednogniazdowe zawory przelotowe

[DE] [EN]
  T 2650
 
  Regulatory ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu,
temperatury lub regulatory kombinowane,
z dodatkowym siłownikiem elektrycznym
typ 2334
[PL]
  T 3210
 
  line-green
  Instrukcje montażu i obsługi    
  line-green
 
  Reduktor ciśnienia pary typu 39-2
[PL]
Urządzenie zostało wycofane z produkcji i nie wchodzi w skład oferty handlowej firmy SAMSON. W przypadku potrzeby uzyskania alternatywnego urządzenia zastępczego proszę się zwrócić do SAMSON Sp. z o.o.
  EB 2506

 
  Regulator upustowy typu 2398 dla ciśnienia w zakresach [mbar]
[PL]
  EB 2510-1

 
  Uniwersalny reduktor ciśnienia typu 41-23
[PL]
  EB 2512

 
  Uniwersalny regulator upustowy typu 41-73
[PL]
  EB 2517

 
  Regulator upustowy typu 2114/2418
[PL]
  EB 2517-1

 
  Oganicznik ciśnienia (DB)
z elementem ciśnieniowym typu 2401

[PL]
  T 3009
Rysunki wymiarowe
 
  Reduktor ciśnienia (SAV) typu M 44-2
[PL]
  EB 2530

 
  Regulator upustowy typu M 44-7
[PL]
  EB 2532

 
  Odcinający zawór bezpieczeństwa z reduktorem ciśnienia typu 36-3
[PL]
  EB 2546-1

 
  Upustowy zawór bezpieczeństwa (SUV) typu 36-8
[PL]
  EB 2546-2

 
  Reduktor ciśnienia typu 2422/2424
[PL]
  EB 2547

 
  Regulator upustowy typu 2114/2418
[PL]
  EB 2549

 
  Odcinający zawór bezpieczeństwa z reduktorem ciśnienia typu 33-1
[PL]
  EB 2551-1

 
  Regulator upustowy typu 33-7
[PL]
  EB 2551-2

 
  Reduktor ciśnienia typu 2333
[PL]
  EB 2552-1

 
  Reguator upustowy typu 2335
[PL]
  EB 2552-2

 
  Reduktor ciśnienia pary typu 2333 A
[PL]
  EB 2553-1

 
  Regulator upustowy typu 2335 A dla pary
[PL]
  EB 2553-2

 
  Reduktor ciśnienia typu 50 ES i 50 EM
[PL]
  EB 2555

 
  Reduktor ciśnienia typu 2357-1/6
i regulator upustowy typu 2357-2/7

[PL]
  EB 2557

 
  Regulator ciśnienia typu 2357-3
[PL]
  EB 2559

 
  Wyposażenie dodatkowe:
Naczynie wyrównawcze dla regulatorów i siłowników
[PL]
  EB 2595

 
  Reduktor ciśnienia typu 44-0
typu 44-1 i typu 44-5
[PL]
  EB 2621-1

 
  Regulator upustowy typu 44-6
[PL]
  EB 2621-2

 
  Reduktor ciśnienia typu 44-2 i typu 44-3
[PL]
  EB 2623-1

 
  Regulator upustowy typu 44-7 i typu 44-8
[PL]
  EB 2623-2

 
  Rekutor ciśnienia typu 44-0 B i typu 44-1 B
[PL]
  EB 2626-1

 
  Regulator upustowy typu 44-6 B
[PL]
  EB 2626-2

 
  Reduktor ciśnienia typu 44-9
Odcinający zawór bezpieczeństwa z wbudowanym reduktorem ciśnienia
[PL]
  EB 2630

 
  Regulator upustowy typu 44-4
upustowy zawór bezpieczeństwa
[PL]
  EB 2632

 
  Regulator ciśnienia bezpośredniego działania serii 44
Typ 44-7: regulator upustowy
Typ 44-8: upustowy zawór bezpieczeństwa
[PL]
  EB 2723

 
  Reduktory ciśnienia
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

[PL]
  EB 2640

 
  Regulatory upustowe
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

typ 2371-00 z pneumatyczną nastawą wartości zadanej
typ 2371-01 z mechaniczną nastawą wartości zadanej
[PL]
  EB 2642