Strona główna   Urządzenia   Kontakt   Samson na świecie

 
  line-blue
       

Regulatory bezpośredniego działania

   
 

 

    line-green

Karty katalogowe

Instrukcje montażu i obsługi

Regulatory temperatury

 
  line-green
  Karty katalogowe    
  line-green
 
  Karty zbiorcze regulatorów temperatury
typ 1 do 9

[PL]
  T 2010
 
  Karty zbiorcze regulatorów temperatury bezpośredniego działania, Seria 43
[PL]
  T 2170
 
  Kryteria doboru regulatorów temperatury
[DE] [EN]
  T 2010-1
 
  Regulatory temperatury z przyłączem podwójnym
z nastawą ręczną
[DE] [EN]
  T 2036
Rysunki wymiarowe
 
  Karta zbiorcza
Urządzenia zabezpieczające z atestem typu
Typ 1/..., 4/..., 8/..., 9/...

[PL]
  T 2040
 
  Czujniki temperatury bezpieczeństwa(STW)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2213

[PL]
  T 2043
Rysunki wymiarowe
 
  Ograniczniki temperatury bezpieczeństwa (STB)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2212

[PL]
  T 2046
Rysunki wymiarowe
 
  Ogranicznik temperatury powrotu typu 3D
Typ 4D/4E
[PL]
  T 2080
Rysunki wymiarowe
 
  Czujnik temperatury bezpieczeństwa typu 2040
[DE] [EN]
  T 2090
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typ 1
z jednogniazdowym zaworem przelotowym bez odciążenia ciśnieniowego
[PL]
  T 2111
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 1
z zaworem mufowym bez odciążenia ciśnieniowego
[DE] [EN]
  T 2112
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 1 U
[DE] [EN]
  T 2113
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 1 U
wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2114
 
  Regulatory temperatury typu 1
z jednogniazdowym zaworem przelotowym bez odciążenia ciśnieniowego
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2115
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 4
z jednogniazdowym zaworem przelotowym z odciążeniem ciśnieniowym
[PL]
  T 2121
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 4
z jednogniazdowym zaworem przelotowym z odciążeniem ciśnieniowym
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2025
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 4 U
z jednogniazdowym zaworem przelotowym z odciążeniem ciśnieniowym
[PL]
  T 2123
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 8
z zaworem trójdrogowym bez odciążenia ciśnieniowego
[PL]
  T 2131
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 9
z zaworem trójdrogowym z odciążeniem ciśnieniowym
[PL]
  T 2033
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 9
z zaworem trójdrogowym z odciążeniem ciśnieniowym
[DE] [EN]
  T 2133
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 9
z zaworem trójdrogowym z odciążeniem ciśnieniowym
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2134
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 43-1 i 43-2
[PL]
  T 2171
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 43-5, 43-7 i 43-6
[PL]
  T 2172
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury z zaworem trójdrogowym typu 43-3
[PL]
  T 2173
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 43-5, 43-7 i 43-6
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2174
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 43-1 i 43-2
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2175
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury, seria 43
z przyłączem podwójnym Do3 K
z nastawą ręczną

[DE] [EN]
  T 2176
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury z zaworem trójdrogowym typu 43-3
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 2177
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury ze sterowaniem hydraulicznym typu 43-8
[PL]
  T 2178
Rysunki wymiarowe
 
  Karta zbiorcza
Urządzenia zabepieczające z atestem typu
Seria 43

[PL]
  T 2181
 
  Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2403
[PL]
  T 2183
Rysunki wymiarowe
 
  Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
z termostetem bezpieczeństwa typu 2439 K

[PL]
  T 2185
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory temperatury typu 43-2 N
[PL]
  T 2186
Rysunki wymiarowe
 
  Zawory typu 2114, 2422, 2423 w wykonaniu z membraną
jako odciążone ciśnieniowo jednogniazdowe zawory przelotowe

[DE] [EN]
  T 2650
 
  Regulatory ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu,
temperatury lub regulatory kombinowane,
z dodatkowym siłownikiem elektrycznym
typ 2334
[PL]
  T 3210
 
  line-green
  Instrukcje montażu i obsługi    
  line-green
 
  Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2213
[PL]
  EB 2043

 
  Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2212
[PL]
  EB 2046

 
  Oganicznik temperatury powrotu typu 3D i 4D/4E
[PL]
  EB 2080

 
  Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2403
[PL]
  EB 2083

 
  Czujnik temperatury bezpiczeństwa typu 2040
[PL]
  EB 2090

 
  Regulatory temperatury typu 1, 1U, 4 i 4U
[PL]
  EB 2111

 
  Regulatory temperatury typu 8 z zaworem trójdrogowym bez odciążenia ciśnieniowego
Regulatory temperatury typu 9 z zaworem trójdrogowym z odciążeniem ciśnieniowym
[PL]
  EB 2131

 
  Regulatory temperatury typu 43-1 i 43-2
[PL]
  EB 2171

 
  Regulatory temperatury, seria 43
Typ 43-5, 43-7 i 43-6

[PL]
  EB 2172

 
  Regulatory temperatury typu 43-3
[PL]
  EB 2173

 
  Przyłącze podwójne Do3 K
i nastawa ręczna dla regulatorów temperatury
[PL]
  EB 2176

 
  Regulatory temperatury ze sterowaniem hydraulicznym, typ 43-8
[PL]
  EB 2178

 
  Czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2403
[PL]
  EB 2183

 
  Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
z termostatem bezpieczeństwa typu 2439 K
[PL]
  EB 2185

 
  Regulatory temperatury typu 43-2 N
[PL]
  EB 2186

 
  Termostaty typu 2331 i 2232 (czujniki prętowe)
Typ 2233, 2234 i 2235 (czujniki powietrza)
[PL]
  EB 2231

 
  Termostat typu 2430 K dla zaworów regulacyjnych
[PL]
  EB 2430

 
  Uwagi do termostatu typu 2430
(termostat ciśnieniowy)

[PL]
  EB 2430-3