Strona główna   Urządzenia   Kontakt   Samson na świecie

 
  line-blue
       

Regulatory bezpośredniego działania

   
 

 

    line-green

Karty katalogowe

Instrukcje montażu i obsługi

Regulatory przepływu i różnicy ciśnień

 
  line-green
  Karty katalogowe    
  line-green
 
  Zawory typu 2114, 2422, 2423 w wykonaniu z membraną
jako odciążone ciśnieniowo, jednogniazdowe zawory przelotowe
[DE] [EN]
  T 2650
 
  Karta zbiorcza: regulatory przepływu i różnicy ciśnień
bezpośredniego działania

PN16 do PN40
[PL]
  T 3000
 
  Kryteria doboru regulatorów przepływu,
różnicy ciśnień i kombinowanych

[DE] [EN]
  T 3000-1
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 42-14 i 42-18
z zaworem regulacyjnym typu 2421
[PL]
  T 3001
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 42-14
z zaworem regulacyjnym typu 2421
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE]
  T 3002
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień
typu 42-24 A, 42-24B, 42-28A i 42-28B

z zaworem regulacyjnym typu 2422
z odciążeniem ciśnieniowym
[PL]
  T 3003
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień
typu 42-24 A, 42-24 B, 42-28 A, 42-28 B

z zaworem regulacyjnym typu 2422
z odciążeniem ciśnieniowym
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 3004
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 42-10 i 42-15
z zaworem regulacyjnym typu 2421
[DE] [EN]
  T 3005
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 42-20 i 42-25
z siłownikiem otwierającym i z zaworem
regulacyjnym typu 2422 z odciążeniem ciśnieniowym
[PL]
  T 3007
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 42-20 i 42-25
z siłownikiem otwierającym i z zaworem
regulacyjnym typu 2422 z odciążeniem ciśnieniowym
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 3008
Rysunki wymiarowe
 
  Seria 42
Zawór zwrotny typu 42-10 RS

[DE] [EN]
  T 3009
Rysunki wymiarowe
 
  Seria 42
Zawór zwrotny typu 42-10 RS

Wykonanie zgodne z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 3010
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 42-34 i 42-38
z ogranicznikiem przepływu
[PL]
  T 3013
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu typu 42-36
[PL]
  T 3015
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu typu 42-36
Wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 3016
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień
typu 42-37

Regulator przepływu i różnicy ciśnień
lub ciśnienia, typ 42-39
[PL]
  T 3017
Rysunki wymiarowe
 
  Kombinowane regulatory bezpośredniego działania
dla regulacji przepływu lub różnicy ciśnień

z dodatkowym siłownikiem elektryczym
[PL]
  T 3018
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory różnicy ciśnień i temperatury
typu 42-14DoT do 42-28DoT

z zaworami regulacyjnymi typu 2421 i 2422
[DE] [EN]
  T 3019
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 2046/2207
[DE] [EN]
  T 3091
Rysunki wymiarowe
 
  Wyposażenie dodatkowe:
złączki samozaciskowe, iglicowy zawór dławiący
naczynie kondensacyjne, kryza pomiarowa przepływu, kołnierz spawany
[PL]
  T 3095
Rysunki wymiarowe
 
  Karta zbiorcza: seria 45, 46, 47, 48 i 49
[PL]
  T 3120
 
  Kryteria doboru regulatorów różnicy ciśńień, przepływu i kombinowanych
[PL]
  T 3120-1
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-1, 45-2, 45-3, 45-4
z siłownikiem zamykającym
[PL]
  T 3124
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień z siłownikiem zamykającym
typ 45-1, typ 45-2 do montażu w przewodzie plusowym, typ 45-3,
typ 45-4 do montażu w przewodzie minusowym
wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 3125
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-6
z siłownikiem otwierającym
[PL]
  T 3126
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-6
z siłownikiem otwierającym
do montażu w przewodzie spinającym lub onejściowym
[DE] [EN]
  T 3226
 
  Regulator przepływu typu 45-9
do montażu w przewodzie zasilającym lub powrotnym węzła cieplnego
[PL]
  T 3128
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu typu 45-9
do montażu w przewodzie zasilającym lub powrotnym węzła cieplnego
wykonanie zgodnie z normami ANSI
[DE] [EN]
  T 3129
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 46-5 i 46-6
z ogranicznikiem przepływu
[PL]
  T 3130
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory przepływu i różnicy ciśnień
typu 46-7, 47-5, 47-1, 47-4

[PL]
  T 3131
Rysunki wymiarowe
 
  Kombinowane regulatory bezpośredniego działania
dla regulacji różnicy ciśnień, przepływu, temperatury

[DE] [EN]
  T 3132
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień
typu 46-5 N

[PL]
  T 3134
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień lub przepływu
z dodatkowym siłownikiem elektrycznym,
typ 24../582

[PL]
  T 3135
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu z dodatkowym siłownikiem elektrycznym,
typ 2488 N/5856

[PL]
  T 3136
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator przepływu typu 45-9 N
[PL]
  T 3138
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-1 N i 45-3 N
z siłownikiem zamykającym

[PL]
  T 3140
Rysunki wymiarowe
 
  Regulatory ciśnienia, różnicy ciśenień, przepływu,
temperatury lub regulatory kombinowane,
z dodatkowym siłownikiem elektrycznym,
typ 2334

[PL]
  T 3210
 
  line-green
  Instrukcje montażu i obsługi    
  line-green
 
  Regulator różnicy ciśnień (zamykający)
typu 42-14, 42-18, 42-24 A

i typu 42-28 A, 42-24 B, 42-28 B
[PL]
  EB 3001

 
  Regulator różnicy ciśnień (otwierający)
typu 42-10, 42-15, 42-20 i 42-25

[PL]
  EB 3005

 
  Zawór zwrotny typu 42-10 RS
[DE] [EN]
  EB 3009
Rysunki wymiarowe
 
  Regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przpeływu
typu 42-34 i typu 42-38

[PL]
  EB 3013

 
  Regulator przepływu typu 42-36
[PL]
  EB 3015

 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień typu 42-37
Regulator przepływu i różnicy ciśnień lub ciśnienia
typu 42-39
[PL]
  EB 3017

 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień
z siłownikiem elektrycznym typu 42-36E, 42-37E i 42-39E
z siłownikiem typu 5824/25, 3374 typu 3274
[PL]
  EB 3018

 
  Przyłącze podwójne dla regulatora różnicy ciśnień i temperatury
typu 42-14 DoT, 42-24 DoT, 42-28 DoT
Regulator różnicy ciśnień, przepływu i temperatury
typu 42-34 DoT, 42-36 DoT, 42-37 DoT,
42-38 DoT, 42-39 DoT
[PL]
  EB 3019

 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-1, 45-2, 45-3 i 45-4
[PL]
  EB 3124

 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-6
[PL]
  EB 3126

 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-6
[PL]
  EB 3226

 
  Regulator przepływu typu 45-9
[PL]
  EB 3128

 
  Regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu
typu 46-5, typu 46-6

[PL]
  EB 3130

 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień
typu 46-7 i typu 47-5

Regulator przepływu i różnicy ciśnień
lub ciśnienia typu 47-1 i 47-4
[PL]
  EB 3131

 
  Regulator różnicy ciśnień i regulator temperatury
typu 2468/2430 K i 2478/2430 K

[PL]
  EB 3132-1

 
  Regulator przepływu i temperatury
typu 2469/2430 K

[PL]
  EB 3132-2

 
  Regulator różnicy ciśnień i temperatury z ogranicznikiem przepływu typu 2479/2430 K
[PL]
  EB 3132-3

 
  Regulator różnicy ciśnień i temperatury z ogranicznikiem przepływu typu 2479/2430 K
Wykonanie specjalne
[PL]
  EB 3132-4

 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień
typu 46-5 N

[PL]
  EB 3134

 
  Regulator przepływu
z siłownikiem elektrycznym
typu 2488/5824 i 2488/5825

[PL]
  EB 3135-1

 
  Regulator przepływu i różnicy ciśnień z siłownikiem elektrycznym typu 2487/5824
i 2487/5825, typu 2489/5824 i 2489/5825, typu 2491/5824 i 2491/5825, typu 2494/5824
[PL]
  EB 3135-2

 
  Regulator przepływu z siłownikiem elektrycznym typu 2488/5856
[PL]
  EB 3136

 
  Regulator przepływu typu 45-9 N
[PL]
  EB 3138

 
  Regulator różnicy ciśnień typu 45-1 N i 45-3 N
[PL]
  EB 3140